Prijavi se

 

e-mail:

nuic.igor@gmail.com  (Igor Nuić)

klisej@yahoo.com (Ante Kolanović)

 

Mobitel:

Ante Kolanović – +385 91 333 4625

Igor Nuić – +385 98 885 158

 

 

***Pravo nastupa imaju članovi udruga (klubova) učlanjenih u HSŠRM-a ili CMAS-a.
Natjecatelji na verifikaciji trebaju priložiti:

  • sportsku ribolovnu dozvolu
  • liječnički pregled ne stariji od šest mjeseci.

Natjecatelji mlađi od 18 godina moraju imati pismenu dozvolu roditelja ili staratelja.

Kotizacija se ne plaća.

Jedna ekipa se sastoji minimalno dva (2), a maksimalno tri (3) člana.